ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 16:44
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޤައުމީ ޓީމް އެކުލަވާލުން
އަޝްފާޤު ހިމަނައިގެން ޕާކިސްތާން މެޗަށް ޤައުމީ ޓީމް އެކުލަވާލައިފި
 
މެޗު ކުޅޭނީ އަންގާރަ ދުވަހު ލ.ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި

ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާޤު (ދަގަނޑޭ) ހިމަނައިގެން ޕާކިސްތާން މެޗަށް ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ލ.އަތޮޅުގައި ޕާކިސްތާން ޤައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ތަޖުރިބާ ބޮޑު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް މިސަރަހައްދުގައިވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަޝްފާޤެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ސީޒަންގައި އޭނާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި މުބާރާތެއް ނުކުޅެއެވެ. އަތޮޅު ތަކުގެ ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި މިދިޔަ އަހަރުވެސް ކުޅެނެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ނިމުނު ހިންނަވަރު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ހިންނަވަރު ޓީމަށް ކުޅުނެވެ.

ވެލެންސިޔާ ދޫކޮށް, ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް މާޒިޔާއަށް ބަދަލުވި ޤައުމީ ޓީމްގެ އެއްވަނަ ކީޕަރު މުޙައްމަދު ފައިސަލް ޓީމްގައި ނުހިމެނެއެވެ ތިން ކީޕަރުގް ގޮތުގައި ތިބީ މާޒިޔާގެ ދެވަނަ ކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފްއާއި, ޒުވާން ދެ ކީޕަރުންކަމަށްވާ ހަސަން އަލީފްއާއި, ޔޫސުފް މީސަމްއެވެ. ސްކޮޑުން ޖާގަދިން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޑިފެންޑަރ ހުމެއިސް ހަސަންއާއި, އަހުމަދު މާއިޝް ރަޝީދުއާއި, މިޑްފީލްޑަރ ނިޝާމް މުޙައްމަދު ރަޝީދުއާއި, ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ސަހާއު ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބައްސާމް މުޙައްމަދު ނައީމްއަށްވެސް ވަނީ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

ޓީމްގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މާޒިޔާއަށް ބަދަލުވެފައިވާ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް), ހުސެއިން ޝިފާއު ޔޫސުފް (ކްރޯ), އާއި އީގަލްސްއިން މާޒިޔާއަށް ބަދަލުވި ފޯވާޑް ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އާއި, އިބްރާހީމް އައިޝަމް, ހުސެއިން ނިހާން އަދި މާޒިޔާ ދޫކޮށް އީގަލްސްއަށް ބަދަލުވި އިބްރާހީމް މަހުދީ ހުސެއިން ހިމެނެއެވެ. އަޝްފާޤުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް ކުޅެން ތިބި ސީނިއަރ ދެ ފޯވާޑުންނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު)އާއި ނާއިޒު ހަސަން ދާދުއެވެ. މިދެ ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އަނިޔާއަށްފަހު އެނބުރި އައިސް މާޒިޔާއާ ގުޅުނު ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ސްކޮޑްގައި ނުހިމެނެއެވެ.

ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ލ.ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ މެޗަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް