ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 10:44
މޮޅުވި ޕެނަލްޓީއަށްފަހު ސްޕޯޓިންގ ކުޅުންތެރިން
މޮޅުވި ޕެނަލްޓީއަށްފަހު ސްޕޯޓިންގ ކުޅުންތެރިން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
ފޯމްގައި އޮތް އާސެނަލް ޔޫރޮޕާ ލީގުން ކަޓައިފި
 
އާސެނަލް ކެޓީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން

މިސީޒަންގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އާސެނަލް ޔޫރޮޕާ ލީގުން ކަޓައިފިއެވެ.

އާސެނަލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ޕޯޗްގަލްގެ ސްޕޯޓިންގ ލިޒްބަންއެވެ. ފުރަތަމަ ލެގު 2-2 ން އެއްވަރުވެފައި ވަނިކޮށް, އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުވެސް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ދެވަނަ ލެގު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. ސްޕޯޓިންގ ލިޒްބަން ކްއާޓާއަށް ދަތުރުކުރީ ޕެނަލްޓީގައި 5-3 ން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނަ ލެގުގައި ފުރަތަމަ ކުރިހޯދާ އާސެނަލްއިންވެސް އުއްމީދުވެސް ހޯދިއެވެ. އެއީ ސަކާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފްގައި ސްޕޯޓިންގެ ޕެޑްރޯ ގޮންގޮންގާލްވެސް ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމުން އެގްރިގޭޓް އެއްވަރުވީއެވެ.

Advertisement

ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެހާފްގައިވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ނައުމުން ކްއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އާސެނަލްއަށް ނާކާމިޔާބުވީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި މިސީޒަންގައި ކުޅެމުން އަންނަ ގެބްރިއަލް މާޓިނެލީ އަތުންނެވެ. ސްޕޯޓިންގއިން ވަނީ ފަސް ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް