ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:48
ރައިސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައިސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނަޔަސް އިންތިޚާބު ކަވަރުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ: މިއުވާން
 
ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް އިންތިޚާބު ކަވަރ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެ
 
ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެ

ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައިނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ނޫސްވެރިންނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އިންތިހާބާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި އިސްލާހާ ގުޅިގެން ފުށުއަރާގޮތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ވާހަދައްކަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މި އިސްލާހު ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސިސްޓަމެޓިކް ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި އިސްލާހުން މީގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް ނުލިބޭ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށް އިންތިޚާބު ކަވަރ ކުރުމަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހަނިނުވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކަށްވެސް އިންތިޚާބު ކަވަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށްވެސް އިންތިޚާބު ކަވަރ ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްގޮތަކަށްވެސް މީޑިއާތަކަސް ހުރަސް އެޅުމެއް ނޫން މީގެ ނިޔަތަކީ
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް ވޯޓު ގުނާ ތަނުގައި ތިބެ ވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދޭ ރިޕޯޓަރުންނަށެވެ. ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ވަނީ އިންތިހާބުތަކުގައި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި މޮނީޓާކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ރަޖިސްޓާކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް