ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:29
މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުސެއިން ޝިފާއު
މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުސެއިން ޝިފާއު
ޕޮލިސް
ވަގު ޓީޓީ އިން ވިޔަފާރި ކުރި މައްސަލަ
ވަގު ޓީޓީ ފޮނުވައިގެން ވިޔަފާރި ކުރި މައްސަލާގައި އިންޓަޕޯލްގެ އެހީ ހޯދަނީ
 
މި މައްސަލާގައި އިތުރު ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ
 
މިހާތަނަށް ޝިފާއު 80،000 ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ
 
ޝިފާއު ހައްޔަރުކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ގައި

ވަގު ޓެލެގްރަފިކް ޓްރާންސްފާ (ޓީޓީ) ފޮނުވައިގެން ބޭރުގެ އެކި ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން މުދާ ގަތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުސައިން ޝިފާއުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އިންޓަޕޮލްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ވަގު ޓީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި 37 އަހަރުގެ ޝިފާއު ހައްޔަރުކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑޮލަރު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ވެސް އޭނާ ހޯދަން އިއުލާން ކުރިއެވެ.

ފޭކް ޓީޓީ ފޮނުވައިގެން ބޭރުގެ އެކި ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން މުދާ ގަތް މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު، ފުލުހުން ބުނީ އޮޅުވާލުމުގެ ޓްރެންޑުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރި ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ވަރަކަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި އޭނާގެ އިތުރުން އެހެން ބަޔަކު ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބޭރުގެ ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ޝިފާއު ވަނީ ވަގު ޓީޓީގައި މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް އެންމެ ގިނައިން ވިޔަފާރިކޮށްފައިވަނީ 2019ން 2022 އާ ދެމެދު ފެށި އޮންލައިން ވިޔަފާރިތަކުންކަން ފާހަގަވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ޝިފާއު 80،000 ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް