ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:47
ތިލަފުށީ (ތ) އަދި ގުޅިފަޅު (މ) ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ތިލަފުށީ (ތ) އަދި ގުޅިފަޅު (މ) ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ގޫގްލް އަރތް
ތިލަފުށިން ވަގަށް ބިން ވިއްކުން
އެޗްޑީސީއަށް ރޭކާވެސް ނުލާ، ތިލަފުށިން މިލިއަނަކަށް ބިމެއް ވިއްކާލައިފި
 
މައްސަލަ ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި
 
މިކަމުގައި ބައިވެރިވީ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި މީގެ ކުރިން މަގާމު ދަށްކޮށްފައި ހުރި އަންހެން މުވައްޒަފެއް

ކ. ތިލަފުށިން އެތަނުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ހައުސިންގް ޑިވަލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް ނޭނގި ތިލަފުށިން 1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބިމެއް ވިއްކާފައިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޑީސީން މިކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ބިން ވިއްކާލި މައްސަލަ ފާހަގަވީ ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކާފައިވަނީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ކިހާ ބޮޑުމިނެއްގެ ބިމެއް ކަމެއް އަދި އެ ބިން ވިއްކާފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް އެޗްޑީސީން ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފު މިހާރުވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ އެޗްޑީސީގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކެެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިން އެތަނުގެ އިސްވެރިއެއްގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ހުއްޓާ އެފަދަ އިތުރު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މަގާމު ދަށްކޮށްފައި ހުރި މުވައްޒަފެކެވެ. މި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ 2 ހަފްތާއަށެވެ. އަދި މިކަން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޑީސީއަށް އެކަމުގެ ރޭކާނުލާ ހުއްޓާ، އެޗްޑީސީގެ ބިމެއް ނުއަގުގައި މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލިކަން ފަޅާ އަރާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ އިރު، މިކަމުގައި އިތުރު މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭތޯ އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ އިތުރު މުއާމަލާތެއްކޮށްފައިވޭތޯ ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
25%
0%
58%
8%
0%
ކޮމެންޓް