ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 12:38
އުހުދު ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން އުމްރާއަށް ދިޔަ ފަރާތްތައް މައްކާގައި
އުހުދު ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން އުމްރާއަށް ދިޔަ ފަރާތްތައް މައްކާގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން ދިނުން
ރޯދަމަހު އުމްރާއަށް ދާ މީހުން މިމަހުގެ 22ގެ ކުރިން ވެކްސިން ޖަހާ ނިންމުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 30 އޭޕްރީލްއިން ފެށިގެން

ރަމަޟާން މަހު އުމްރާއަށް ދާ މީހުން މިމަހުގެ 22 ގެ ކުރިން އުމްރާ ވެކްސިން ޖަހާ ނިންމުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ދަމަނަވެށިން ބުނީ 1444 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު އުމްރާއަށްދާ މީހުން 22 މާރޗްގެ ކުރިން އުމްރާ ވެކްސިންޖަހާ ނިންމުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 30 އޭޕްރީލްއިން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދާ މީހުން ޖަހަންޖެހޭ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕޯލިއޯ ވެކްސިންއަކީ އަނގައަށް ދޭންޖެހޭ ވެކްސިނެއްކަން ފާހަގަކޮށް ދަމަނަވެށިން ބުނީ އުމްރާއަށް އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ދާ މީހުންނަށް މިވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 30 މާރޗްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޭގަނޑު 9:00ން 10:30ށް އަދި 06 އޭޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރޭގަނޑު 9:00ން 10:30 ށެވެ.

ދަމަނަވެށިން ވަނީ މިވަގުތުތަކަށް ސަމާލުވެ، ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް