ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 22:53
ރިސޯޓުގެ ކުރެހުމެއް
ރިސޯޓުގެ ކުރެހުމެއް
ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުން
343 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
 
ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ 2025ގައި
 
މިއީ މާލެ އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރެވޭ ރިސޯޓެއް
 
މިއީ ދުނިޔޭގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެ ރިސޯޓެއް

ރާއްޖޭގައި ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް 343 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ގަތަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްތިތުމާރ ހޯލްޑިންގްސްއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެސްތިތުމާރ ހޯލްޑިންގްސްއަކީ، ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ވޮލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ އިތާފުށި ތަރައްގީކުރި ކުންފުންޏެވެ. މިއަދު މި ރިސޯޓަކީ ދުނިޔޭގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ރިސޯޓެކެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ މި ރިސޯޓު މެނޭޖުކުރާނީ ރޯޒްވުޑް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިންނެވެ.

މި ރިސޯޓުގެ ކޮންސެޕްޓާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން، އިތާފުށީގެ އޯނަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަތަރުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރަމީސް އަލް-ޚައްޔާތު ވިދާޅުވީ، މި ރިސޯޓުގައި 128 ވިލާ އެކުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި 5 މޫދު ކޮޓަރި ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ ފުރަތަމަ ވޯޓަރ ޕާކުވެސް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ނަން މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި، އެކި ކުޒީންތައް ހިމެނޭނެއެވެ. މި ރިސޯޓު ތަރައްގީވެގެންދާނީ ބޮޑަށް އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަ ކޮންސެޕްޓަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
12%
36%
12%
24%
4%
12%
ކޮމެންޓް