ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 11:21
އާސަހަރާ
އާސަހަރާ
ދަ އެޑިޝަން
ބެލްކަނިން ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވުން
ބެލްކަނިން ވެއްޓި މަރުވި ކުއްޖާގެ ކަށު ނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހުގައި
 
އެ ކުއްޖާ ބެލްކަނިން ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ

ރޭ މެންދަމު މާލޭ ގެއެއްގެ ބެލްކަނިން ވެއްޓި މަރުވި ކުއްޖާގެ ކަށުނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ފަސްވަނަ ފްލޯއިން ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން ރޭ 12:20 ހާއިރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ ވަގުތު އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަތާ މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ރޯޝަނީ މަގުގައި ހުންނަ ހ. އެސްޕީވިލާގޭ ފަސްވަނަ ބުރިން ވެއްޓި މަރުވީ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ނުއުމާން ބިން މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ. އޭނާގެ ކަށު ނަމާދު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

Advertisement

އެ ކުއްޖާ ބެލްކަނިން ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ ކޮޓަރީގައި ނެތުމުން ގޭތެރެ ހޯދައި ނުފެނިގެން ބެލިއިރު ފެނުނީ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި އަންހެން ކުއްޖަކު ވެސް މަރުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
15%
7%
68%
7%
0%
2%
ކޮމެންޓް
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 11:59
ދެންބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް
މިހަބަރު އަހަރެން މިއަޑުއެހީ ނުހަނު އަސަރާއި އެކު، އަސްލު ވެސް އަހަރެން ގައިން ބާރު ދޫވެ ބަލިވެއްޖެ. ﷲ އެތުއްތު ކުއްޖާއަށް ސުވަރުގެ ނޫން އެހެން ތަނެއް ނުދެއްވާށި އާމީން