ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 10:15
ނިއުކާސަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިސާކް
ނިއުކާސަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިސާކް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ނިއުކާސަލް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި، އުއްމީދުގައި!
 
ނިއުކާސަލް މިވަގުތު އޮތީ ފަސްވަނާގައި

ވުލްވްސް ބަލިކޮށް, ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ހިފަހައްޓާ, އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މެޗަށް ނުކުތްއިރު ހަ ވަނާގައި އޮތް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް މިހާރު އޮތީ ފަސް ވަނާގައެވެ. އެއީ 2-1 ން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު 25 މެޗުން 44 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ހަތަރު ވަނާގައި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 27 މެޗުން 48 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ތިންވަނާގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 26 މެޗުން 50 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެހެންކަމުން މެޗު ހަމަކުރާއިރު ހަތަރުވަނަ ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑެވެ.

Advertisement

ވުލުވްސް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ނިއުކާސަލްއަށް ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދައިދިނީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި އިސާކްއެވެ. އެކަަމަކު 70 ވަނަ މިނިޓްގައި ހުވަން ހީ ޗަން ލަނޑެއް ޖަހާ ވުލްވްސްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. ނިއުކާސަލްއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިހޯދީ ބަދަލަކަށް ނުކުމެ އަލްމިރޯން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މެޗުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވުމުގައި ކީޕަރު ނިކް ޕޯޕްގެ ސޭވްތައްވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރިއެވެ. މިސީޒަންގައި ވުލުވްސް މިވަގުތު އޮތީ 27 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓާއެކު 13 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް