ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 22:10
އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑް
އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް އަލުން ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑް ހޯދައިފި
 
ފުލަމް އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-0 ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލްއިން އަލުން ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑް ހޯދައިފިއެވެ.

ދެވަނައިގައި އޮތް ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މޮޅުވެ, ފަރަގު ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފައި ވަނިކޮށް އާސެނަލްއިން އަލުން ލީޑް ހޯދީ ފުލަމް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ފުލަމްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލްއިން ކުރި ހޯދީ 3-0 ނެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ ޖެހި ލަނޑު ވީއޭއާރުން ބަލައިނުގަތެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްއިން ލީޑް ނެގީ 21 ވަނަ މިނިޓްގައި ގަބްރިއެލް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނިޓް ފަހުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީއެވެ. ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑެވެ.

މެޗުން މޮޅުވުމުގެ އިތުރުން ކޯޗު އާޓެޓާއަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަނިޔާއަށްފަހު ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ޖެސޫސް އެނބުރި އައުމެވެ. މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނިޓްގައި ޓްރޮސާޑްގެ ބަދަލުގައި ޖެސޫސް ކުޅެން ނިކުތެވެ. މެޗުން މޮޅުވެ އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 27 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 61 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް