ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 12:20
ރަފީނިއީ (ކ) އާއި އަސެންސިއޯ: ބާސެލޯނާއިން ބޭނުންވަނީ އަސެންސިއޯ
ރަފީނިއީ (ކ) އާއި އަސެންސިއޯ: ބާސެލޯނާއިން ބޭނުންވަނީ އަސެންސިއޯ
ގޫގުލް
ބާސެލޯނާ
އަސެންސިއޯ ގެނެސް ރަފީނިއާ ވިއްކާލަނީ
 
އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ދާނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ އަސެންސިއޯ ގެނެސް ބާސެލޯނާއިން ބްރެޒިލްގެ ރަފީނިއާ ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ސްޕޭނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 27 އަހަރުގެ އަސެންސިއޯ ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް މިހާރުވަނީ ދީފަ އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާގެ ވާދަވެރިކަމާހުރެ މި ދެ ކުލަބުންކުރެ ކުލަބަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއަކު އިދިކޮޅު ޓީމަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް މަދުންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހަރު އަސެންސިއޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމީ އޭނާ އަށް ކުޅެން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީވެ އެކަމާ ރުޅިއައިސްގެންނެވެ. އޭނާގެ އެހީ ހޯދުމަށް އިނގިރޭސި ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ވެސް މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

އަސެންސިއޯ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ އެވެ. މިހެންވެ އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ދާނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގަ އެވެ. މިއީ މާލީ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.

އެ ޓީމުން މި ސީޒަނަށް ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުން ބޮޑު އަގުގައި ގެނައި މިޑްފީލްޑަރު ރަފީނިއާ ވިއްކާލަން ބޭނުންވަނީ ދެ ސަބަބަކާހުރެ އެވެ. އެއީ އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުމާއި އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މިހާޜު ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވިއްކާލަންޖެހޭތީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
43%
14%
14%
14%
0%
14%
ކޮމެންޓް