ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 12:40
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް
މުހިންމު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް
 
ދެގައުމުން އެކުގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ
 
ކޮމަންވެލްތުގެ ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެ

މުހިންމު ދާއިރާތަކުން ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ރާއްޖެއާއި އެގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، އެ ގައުމުތަކާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ދެގައުމުން އެކުގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހުގައި ޤަޠަރާއި ޖަރުމަނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް