ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 09:54
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
ޓެކުހުން 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
 
އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޓެކުހުން

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޓެކުހުން 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިހިނގާ މާރޗް 2 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ތަފްސީލުކޮށްދީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.

ދައުލަތަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީންނެވެ. 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ މުދަލާ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުންނެވެ. މިގޮތުން އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކުހުން 410.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއާއި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 310.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 102.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ޓެކްސް ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 639.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފީ އާއި ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 249.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީގެ ގޮތުގައި 89.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސް ފީގެ ގޮތުގައި 78.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި 111.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އިންޓްރެސްޓް، ޕްރޮފިޓް އަދި ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 168.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 7.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ލލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް