ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:39
ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އާއި ސްޕޯޓިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2އިން
ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އާއި ސްޕޯޓިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2އިން
ޑެއިލީ މެއިލް
ޔޫރޮޕާ ލީގު
އާސެނަލް އޮތީ ޑިފެންސާއި އެޓޭކްވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހިފައި: ކޯޗު
 
އަހަރުމެން ކޮޅަށް ވަރަށް އާދައިގެ ގޯލުތައް ދަނީ ވަންނަމުން: އާޓެޓާ

އާސެނަލް އޮތީ ޑިފެންސާއި އެޓޭކް ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ޕޯޗުގަލްގެ ސްޕޯޓިން ލިޒްބަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 2-2އިން އެއްވަރުވުމުންނެވެ.

އަހަރުމެން ކޮޅަށް ވަރަށް އާދައިގެ ގޯލުތައް ދަނީ ވަންނަމުން. މިއީ ވެސް އެފަދަ މެޗެއް. މި މެޗުގައި ދެ ގޯލު ވަނަސް އަހަރުމެން މިއޮތީ ސަލާމަތްވެފައި (ގަދަ އަކަށްދިއުމަށް) ބާކީ އަދި އެއް މެޗު އޮތުމުން. އެކަމަކު މިއީ ޑިފެންސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ހެއްކެއް
މިކޭލް އާޓެޓާ

އޭނާ ބުނީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މެޗަށް ޓީމު ނުކުތީ އެޓޭކްގައި ކުޅޭ މުހިންމު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުލައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ނިންމާނުލެވޭކަން ފާހަގަވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން މި މެޗުން މިއޮތީ ސަލާމަތްވެފައި. އެކަމަކު ފައިނަލް ތާޑްގައި ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ނިންމާނުލެވި އެބަދޭ. މިއީ އަހަރުމެންނަކީ މި ދެ ޓީމުގެ ތެރެއިން މޮޅު ޓީމުކަމަށް ހެދުމަށް ދެ ވަނަ މެޗުގައި ކޮންމެހެން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދެވޭނީ އުނދަގޫ ކަންތައްތަކާ ރަނގަޅަށް ކުރިމަތިލާ ޓީމަކަށް
މިކޭލް އާޓެޓާ

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހީ އާސެނަލްގެ ވިލިއަމް ސަލީބާ އެވެ. މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި މި ލަނޑަށް ފަހު ސްޕޯޓިންއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ގޮންކާލޯ އިނާސިއޯ އެވެ. އެ ޓީމުން ލީޑު ނެގި ފަހު ހާފު ފަށައިގެން 10 މިނެޓު ތެރޭގައި ޕައުލީނިއޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އާސެނަލްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕޯޓިންގެ މޮރީޓާ ބައިކޮޅަށް ޖެހިގޯލުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް