ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:04
މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުން
މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 4.2 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެ

ނ. މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު، މަނަދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަހުމަދު ހަމީދެވެ. ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ޝާހިދެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 4.2 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އެޅުމާއި، މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމުގެ އިތުރުން، މަގުބައްތި ހަރުކުރުން ހިމެނެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއަކީ 75،735،385.00 (ހަތްދިހަ ފަސްމިލިޔަން ހަތްލައްކަ ތިރީސްފަސް ހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

މި މަސައްކަތް އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 1 އަހަރާއި 5 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް