ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:11
އެމްއެންޑީއެފުން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފުން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތް
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ އަންހެން ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް
 
ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އަންހެން ސިފައިން ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަންޑާރަ ކޮށީ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މި ހަރަކާތްތަކުގައި، ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި ސެޝަންގައި "ވިމެން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ" އާއި "ސައިބަރ ކްރައިމްސް" އާއި ބެހޭ ގޮތުން އަންހެން ސިފައިންނަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން އަންހެން ސިފައިންގެ ތެރެއިން 2022 ވަނަ އަހަރު ކޯސް އަދި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް ހާސިލްކުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވާފައިވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ސިފައިންގެ އަންހެން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ، ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޑރ. ފާތުމަތު ތަހުސީނާ އިބްރާހީމެވެ.

Advertisement

ދުވަހުގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައި ވަނީ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލެވެ. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބްކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އިތުރުން ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފާއި ޖެނެރަލް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް