ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 21:51
ޖުމާނާއާއި މިޝްކާ އިންޑިޔާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެއާޕޯޓުގައި
ޖުމާނާއާއި މިޝްކާ އިންޑިޔާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެއާޕޯޓުގައި
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ޓޭބަލް ޓެނިސް
ޖުމާނާއާއި މިޝްކާ އިންޑިޔާއަށް
 
ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތައްޔާރުވާނީ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް

ގައުމީ ބޭންކާއި އަރުތަ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖުމާނާއާއި މިޝްކާ، ތަމްރީނުތަކަށް އިންޑިޔާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި ދެ ކުޅުންތެރިން އިންޑިޔާގައި ތިބެގެން ތައްޔާރުވާނީ، މި އަހަރު މަޑަގަސްކަރާގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ބޭންކްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވަނީ ޖުމާނާއަށެވެ. އަރުތަ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނީ މިޝްކާއަށެވެ.

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މި ފުރުސަތު މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވީ ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަޚުލޫފާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ކަމުން، އެ ދެ ފަރާތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ކުރިއަށްހުރި ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ގައުމީ ޓީމް ތަމްސީލުކުރާ ކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޗައިނާގެ ކޯޗުންގެ ޓީމެއްވެސް ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް