ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 12:21
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ގްރަހަމް ޕޮޓާ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ގްރަހަމް ޕޮޓާ
ރޮއިޓާރސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޕްރެޝަރާއެކު ވެސް ޕޮޓާ ހުރީ ޑޯޓްމަންޑު މެޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް
 
ޑޯޓްމަންޑުގެ ފޯވާޑް ލައިން އާއި ޑިފެންސްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަކީ ޕްރެޝަރު ބޮޑު ވަޒީފާއެއްކަން އިނގޭ ކަމަށާއި، އެ ޕްރެޝަރާއެކު ވެސް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު މެޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގްރަހަމް ޕޮޓާ ބުނެފި އެވެ.

ޕޮޓާ މިހެން ބުނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު ޑޯޓްމަންޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޑޯޓްމަންޑު އެވެ. އެހެން ކަމުން ޗެލްސީ އަށް ކުއާޓާ ފައިނަލް ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބެން އޮތީ ޑޯޓްމަންޑުގެ މައްޗަށް ދެ ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ޕޮޓާ ބުނީ އެންމެން ވެސް ބުނާ ފަދައިން ޑޯޓްމަންޑުގެ މެޗަކީ ބޮޑު މެޗެއްކަން އޭނާ ވެސް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޝައުޤުވެރި މެޗެއް ކަމަށާއި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ އަށް ޓީމުގެ ތެރޭ ހިމެނެން މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި އެރެޔަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ރެޔަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި، މެޗައިގެން ކުރިއަށް ދާން މުޅި ޓީމު އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޕޮޓާ ބުނީ ޑޯޓްމަންޑަކީ އިދިކޮޅުގައި ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެމީހުން ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުން ވެސް އެކަން ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ޕޯޓާ ބުނީ މިވަގުތު ޑޯޓްމަންޑު އޮންނާނީ ވެސް ވަރަށް ފޯމުގައި ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މެޗުތަކުން މޮޅުވަމުން އެ ޓީމު އަންނާތީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖެހިޖެހިގެން ތިން މެޗުން މޮޅުވުމަކީ، އެ ޓީމާމެދު ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ވިސްނައިގެން މެޗަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޑޯޓްމަންޑުގެ ފޯވާޑް ލައިން އާއި ޑިފެންސްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޕޮޓާ ބުނީ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާގެ ދިފާއުގައި ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ މުޅި ޓީމުގެ މަސްލަހަތުގައި ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ އިން ދަންވަރު އެކެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް