ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:15
ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
ރޮއިޓާރސް
ޕާކިސްތާން
އިމްރާން ޚާންގެ ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްކުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި
 
އޭއާރުވައި ނިއުސްގެ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް އަދި ސާބިތުނުވާ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިމްރާން ޚާންގެ ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްކުމުން އެ ޤައުމުގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ފަރާތް ކަމަށްވާ، ޕާކިސްތާން އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ (ޕެމްރާ) އިން އާދީއްތަ ދުވަހު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ނިއުސް ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ އޭއާރުވައި ނިއުސް އެވެ. އެ ޓީވީގެ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ އިމްރާން ޚާންގެ ބަސްދީގަތުމެއްގެ ކްލިޕްތަކެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ޕެމްރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭއާރުވައި ނިއުސްގެ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް އަދި ސާބިތުނުވާ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 19 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީއިން އެއާރުވައި ނިއުސްގެ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަަށެވެ.

އޭއާރުވައި އިން އަލްޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ޕެމްރާއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓިވީ ޗެނަލްތަކުން އިމްރާން ޚާންގެ ކްލިޕްތައް ދެއްކި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު އެޅީ ހަމައެކަނި އެ ޗެނަލާ މެދު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕެމްރާއިން އެއާރުވައި ނިއުސްގެ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވާއިރު އެ އޮތޯރިޓީން މިހާރު ވަނީ އިމްރާން ޚާންގެ އެއްވެސް ބަސްދީގަތުމެއް ނުދެއްކުމަށް އަންގައިފައެވެ.

އިމްރާން ޚާން ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގައި އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ޚިލާފަށް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ބަސްދީގަތުން ޓީވީތަކުން ދައްކާފައިވާއިރު އެ ބަސްދީގަތުމުގައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގައި ކުރީގެ އަރމީ ޗީފް ޖެނެރަލް ޤަމަރު ޖާވިދު ބާޖްވާގެ އަތެއް ވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް