ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:26
އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ، ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާހެއްހާ ޑޮލަރުގެ އެހީ ވަނީ ތުރުކީ އާއި ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާފައި
އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ، ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާހެއްހާ ޑޮލަރުގެ އެހީ ވަނީ ތުރުކީ އާއި ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރޮނާލްޑޯ
އަނެއްކާ ވެސް ރޮނާލްޑޯގެ ދީލަތި އެހީއެއް، މިފަހަރު ތުރުކީ އާއި ސީރިއާ އަށް
 
އެހީގެ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ ފޮނުވި ސާމާނުގެ އަގު ގާތް ގަނޑަކަށް 350,000 (ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަބަދު ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. މޮޅު ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތެކެވެ. ލާމަސީލު އޯގާތެރި، އެހީތެރިއެކެވެ.

އަބަދު ވެސް ރޮނާލްޑޯ އަކީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެކިއެކި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިސާލެކެވެ. ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުނު ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ރޮނާލްޑޯ ވެދިން އެހީތެރިކަމާއި، އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ކޯވިޑުގެ ދަތި ދުވަސްވަރު ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ވެދިން އެހީތެރިކަމުން ގޮސް، އެ ޤައުމުގެ ކެންސަރު ސެންޓަރަށް ވެދިން އެހީ އަކީ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. މިފަހަރު ރޮނާލްޑޯގެ އެހީތެރިކަން ފޯރީ ތުރުކީ އާއި ސީރިއާ އަށެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 51،000 ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރައިފަ އެވެ. އަދި އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު އެއްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ އެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެހީގެ ބޮޑު ޝިޕްމަންޓެއް، ކާގޯ ބޯޓެއްގައި އެ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓެންޓު، ކާނާ ޕާރުސަލް، ބާލީސް، ރަޖާ، ކުޑަ ކުދިންގެ ކާނާ، ކިރު އަދި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިމެނެ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެހީގެ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ ފޮނުވި ސާމާނުގެ އަގު ގާތް ގަނޑަކަށް 350,000 (ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމީހުން ބުނި ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ އަކީ އެހެން ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތުންނާއި، މުއްސަނދިންނަށް ވެސް ނަމޫނާ އެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ ސާބިތުކޮށްދިނީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް ކޮންމެ ވެސް މިންވަރެއްގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަން ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެހީ އެ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވުމާއެކު، ކުޅިވަރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މީހުން އަންނަނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް ޝުކުރުގެ މެސެޖުތައް ފޮނުވަމުންނެވެ. އަބަދު ވެސް ރޮނާލްޑޯ ފާހަގަވެފައި ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ވެސް އިހުތިރާމް ކުރާ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އޯގާތެރި ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރި މީހުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް އަބަދު ވެސް ހެޔޮ ގޮތް ވުމަށް އެދިފަ އެވެ. އެމީހުން ބުނީ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އިތުރުން އިންސާނީ ނަމޫނާ އެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަބަދު ވެސް ރޮނާލްޑޯ އަށް ތަނަވަސްކަމަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެމީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރުން ވެސް ފުޓުބޯޅައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ކުޅުންތެރިންނާއި، ލެޖެންޑުން ވަނީ އެ ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
48%
0%
13%
4%
17%
ކޮމެންޓް
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:09
ސަންޕަ
ﷲތާލާގެ ހިދާއަތް މިންވަރު ކުރައް ވާށި...