ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 11:03
ވެލެންސިއާ މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ޓޮރޭސް އަދި ފާޓީ
ވެލެންސިއާ މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ޓޮރޭސް އަދި ފާޓީ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
ފެރާން ޓޮރޭސް އާއި އަންސޫ ފާޓީއާ ދެމެދު ޖެހުނު ޕެނަލްޓީ މައްސަލަ ޒަވީ ސާފުކޮށްދީފި
 
އޭނާ ބުނީ އެކަން އެގޮތަށް ނިންމީ ކޯޗާއި، އެހެނިހެން ކޯޗިން ސްޓާފުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް އެކަން އެނގޭނެ ކަމަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި ބާސެލޯނާގެ އަންސޫ ފާޓީ އާއި ފެރާން ޓޮރޭސްއާ ދެމެދު ހިނގި ދެބަސްވުމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ޖަވާބު ދީފި އެވެ.

މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ ޖޫލްސް ކޫންޑޭ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންޑަރެއްގެ އަތުގައި ޖެހުމުން ރެފްރީ ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ދީފަ އެވެ. އެ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށް ޓޮރޭސް ބޯޅަ ހިފައިގެން ހުރިއިރު، ފާޓީ ވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށް ބޯޅަ ދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ޓޮރޭސް އިންކާރު ކުރުމުން ދެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދެބަސްވުމެއް އޮތެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ޓޮރޭސް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ކޮންމެ ވެސް ކަމެއް ހިނގި މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގައި ވަކި ތަރުތީބެއް ޓީމުގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް މެޗުގެ ކުރިން އަންގާ ކަމަށެވެ. ޒަވީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހާނެ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ވެސް ޓޮރޭސް އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަން އެގޮތަށް ނިންމީ ކޯޗާއި، އެހެނިހެން ކޯޗިން ސްޓާފުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް އެކަން އިނގޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ޒަވީ ބުނީ މެޗުން ލިބުނީ މުހިންމު މޮޅެެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ފޯކަސް ބަހައްޓަންވީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗުގައި ހިނގަދިޔަ ކަންކަން އަނެއް މެޗަށް ދާއިރު ބޮލުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ދެން އޮތީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން، ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް