ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 13:03
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް
ރައީސް އޮފީސް
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ހިދުމަތްތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ވެސް ވަނީ އެ އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފައި

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދެމުން އަންނަ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފަށައިގެން އެ އިދާރާގެ އޮފީސް ހިންގާނީ ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އޯކިޑުމާހިނގުމުގައި ހުންނަ އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ފަސްވަނަ ބުރީގައި ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލާއެކު އެ މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުތަކުން ދޭ ހިދުމަތްތައް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން އައީ މާލޭގެ އެކި އިމާރާތްތަކުގައެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް