ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 22:20
އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް ތަފާތު، ފަހަތުން އަރާ ތިން ލަނޑު ޖަހާ މޮޅުވީ އިތުރު ވަގުތުގައި
 
އާސެނަލް ވަނީ އަލުން ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑް ހޯދާފަ

މިސީޒަންގައި އާސެނަލް ހަޤީޤަތުގައިވެސް ތަފާތުކަން އަނެއްކާވެސް ސާބިތުކޮށްދީފިއެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެފްސީ ބޯންމައުތް އަތުން މޮޅުވީ 2-0 ން ފަހަތުގައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރާ ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުން މޮޅުވި ލަނޑު ޖެހީ އިތުރު ވަގުތުގެވެސް ހަތްވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި އާސެނަލް ސިއްސުވާލުމަށްފަހު ބޯންމައުތުން ލީޑް ނެގިއެވެ. އެއީ ބިލިންގ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ދެވަނަ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ބޯންމައުތުން ހޯދީ 57 ވަނަ މިނިޓްގައި މާކޯސް ސެނޭސީ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ އުއްމީދު ހޯދީ 62 ވަނަ މިނިތްގައި ތޯމަސް ޕާޓޭ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 70 ވަނަ މިނިޓްގައި ބެން ވައިޓް ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. ސިޓީން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް, ފަރަގު ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފައިވަނިކޮށް އާސެނަލްއިން އަނބުރާ ލީޑް ހޯދީ އިތުރު ވަގުތުގައި ރެއިސް ނެލްސަން ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

މިމޮޅާއެކު އާސެނަލްއިން ވަނީ އަލުން ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. މެޗުގައި ބޯންމައުތްގެ ބިލިންގ ޖެހި ގޯލަކީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ޖެހި ދެވަނައަށް އެންމެ އަވަސް ގޯލެވެ. އޭނާ ގޯލް ޖެހީ 9.11 ސިކުންތުންނެވެ. ލީގުގައި އެންމެ އަވަސް ގޯލް 2019 ވަނަ އަހަރު ޖަހާފައިވަނީ ސައުތުހެމްޓަންގެ ޝޭން ލޯންގްއެވެ. އޭނާ ލަނޑުޖެހީ 7.69 ސިކުންތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
60%
0%
0%
0%
40%
ކޮމެންޓް