ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:19
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
 
ބައިވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފުރަތަމަ ސެޝަނުގައި ވަނީ ދީފައި
 
މިއީ 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ މުބާރާތެއް
 
މި މުބާރާތުގައި 20 ބައިވެރިން ވާދަ ކުރާނެ

ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު 20 ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ސެޝަނަކީ މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ސެޝަނެވެ. އެގޮތުން، މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި މުގައްރަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުރި ސުވާލުތަކަށް ވެސް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައެވެ.

ފުރަތަމަ ސެޝަނުގައި މުބާރާތައް ހޮވުނު 20 ބައިވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ރަށްރަށުގައި މިވަގުތު ތިބި ބައިވެރިން މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

Advertisement

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އޮޑިޝަންތައް ބާއްވައި ފައިނަލް 20 ބައިވެރިން ވަނީ ހޮވައިފައެވެ. މި ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނިކޮށް އޭގެ ތެރެއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އީލަފް އަހުމަދު ސޮލާހު މުބާރާތުން އަމިއްލައަށް ވަކިވުމާ ގުޅިގެން އެ ޖާގައަށް އޮޑިޝަންގައި 21 ވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ބައިވެރިޔާ ވަނީ ހޮވާފައެވެ. އެއީ ހއ. ހޯރަފުށި، އައިޝަތު ޝަރުފާއެވެ.

އީލަފް މުބާރާތުން ވަކިވުމަށް އެދިފައިވަނީ މުބާރާތާއި އޯލެވެލްގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާވާތީ އެ ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ހުންނަން ދަތިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި ބޭއްވިއެވެ. މި އޮޑިޝަންތަކުން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމުގައި އޮޑިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އެއް މިންގަނޑަކުން މިންކުރެވުނު ކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނީ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާގުވެވުނު 20 ބައިވެރިން ކަމަށް މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް