ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:09
ސަވާދިއްތަ ދަތުރު
ސަވާދިއްތަ ދަތުރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަވާދިއްތައިގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަން
ސަވާދިއްތައިގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަން ފެށުން ލަންދޫ އިން، ދަތުރުގެ އުންމީދު ބޮޑު
 
7 ނެޝަނަލިޓީއަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޔޮޓްތައް އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވޭ
 
ރާއިދު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި ޖުމްލަ 14 ޔޮޓް ބައިވެރިވާ ކަމަށް

ސަވާދިއްތައިގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަން ލަންދޫ އިން ފަށާފައިވާއިރު އެ ދަތުރާމެދު ކުރާ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ދަތުރު އިންތިޒާމްކުރާ  އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ސަވާދިއްތަ ދަތުރު ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ނ.ލަންދޫގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރާއިދު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި ޖުމްލަ 14 ޔޮޓް ބައިވެރިވާ އިރު 7 ނެޝަނަލިޓީއަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޔޮޓްތައް އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އެ ދަތުރު އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ފުޅާވެގެން ދިއުމަކީ ކުރައްވާ އުންމީދުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި އަހަރު ވެސް މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން 9 ރަށަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް އެ ރަށެއްގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށްފުށުގެ ދިިރިއުޅުމާއި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ސާދާކަމާއި ސަގާފީ ކުލަތައް ދައްކާލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހަގީގީ މާނައިގައި ރާއްޖެ ދުނިޔެ އަށް ދައްކާލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހާރޫން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުން ފެންނަ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރާ ސަވާދީއްތަ ފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ލަންދޫ އަށް ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުގެ އެހީގައި ލަންދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވި އެކަމުން ރަށަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހާރޫނުގެ އިތުރުން ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މަންސޫރު މުހައްމަދު ވެސް ވަނީ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލަންދޫ އަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ލަންދޫ އަކީ މުއްސަނދި ތާރީހަކާއި ސަގާފަތެއް އޮތް ރަށެއް ކަމުން ރަށަށް ފަތުރުވެރިން އައިސް ރަށާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ބުނެދޭން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ރަށަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ސަވާދީއްތައިގެ މިފަހަރުގެ ދަތުރު ކުރިއަށް ދާނީ މާރޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގައި މި ފަހަރު މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެ އަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. މިފަހަރު 9 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެއެެވެ. އެ އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިލިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް