ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:09
ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ޓޮޑް ބޮއެލީ (މ): ޗެލްސީ ދޫކޮށްނުލާނެ
ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ޓޮޑް ބޮއެލީ (މ): ޗެލްސީ ދޫކޮށްނުލާނެ
ދަ ސަން
ޗެލްސީ
ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ފްރާންސްގެ ކުލަބެއް ގަންނަނީ
 
އޭނާ ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އާސެން ވެންގާގެކުރީގެ ކުލަބު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ޓޮޑް ބޮއެލީ ފްރާންސްގެ ކުލަބެއް ގަންނަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު މިދިޔަ އަހަރު ގަތް ޗެލްސީ ދޫކޮށްނުލާނެ އެވެ.

Advertisement

ބޮއެލީ ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ފްރާންސްގެ ލީގުގައި ކުޅޭ ސްޓްރަސްބޯގެވެ. އެއީ އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާގެ ކުރީގެ ޓީމެވެ. ސްޓްރާސްބޯގް މިވަގުތު އޮތީ ފްރާންސް ލީގުގެ 15 ވަނާގަ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ސީޒަން އެމީހުން ނިންމާލީ ހިސާބަށްވުރެ ދަށް މަގާމެކެވެ. ފްރާންސް ލީގު ނިމޭއިރު ފުލަށްދާ ހަތަރު ޓީމު ރެލިގޭޓްވާތީވެ ސްޓްރާސްބޯގް ރެލިގޭޓްވުމުގެ ބިރު ވެސް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް އެކުލަބުގެ ރައީސް މާކްކެލާ އާއި ބޮއެލީ އާއި އޭނާގެ ޓީމުން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް ކުލަބު ގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.

ބޮއެލީ މި ޓީމު ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކި ސަބަބެއް އޭނާގެ ފަރާތުން ނުބުނެއެވެ. ބޮއެލީ ޗެލްސީ ގަތީ 4.25 ބިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އަދި ކުލަބު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މިހާތަނަށް 600 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވރެ ގިނަފައިސޭ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވސް ނަތީޖާ ނުނެރެވި ޗެލްސީ މިވަގުތު އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޓޭބަލުގެ މެދުތެރޭގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް