ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 06:11
ނޭމާ (ކ) ބްރެޒިލްގެ އެއްމާބަނޑު ދެ ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިން
ނޭމާ (ކ) ބްރެޒިލްގެ އެއްމާބަނޑު ދެ ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިން
މާސާ
ނޭމާ
އެއްމާބަނޑު ދެ ވޮލީ ކުޅުންތެރިންނަށް ލޯބި ހުށަހެޅުމުން ނޭމާ ފަޅާ އަރުވާލައިފި
 
އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފުރަތަމަ މެސެޖްކުރީ ދައްތަ ކޭ އަލްވެޒް އަށް

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު އެއްމާބަނޑު ދެ ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ ރައްޓެހިވާން އެގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ނޭމާ ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނެ އެކަން ފަޅާ އަރުވާލައިފި އެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކޭ އަލްވެޒް އާއި ކޭޓް އަލްވެޒްގެ ފަރާތުން މިކަން މީޑިޔާ އަށް އާއްމުކުރީ ކޭޓް އަލްވެޒް އެވެ. އޭނާ ބުނީ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފުރަތަމަ މެސެޖްކުރީ ދައްތަ ކޭ އަލްވެޒް އަށް ކަމަށެވެ.

"އޭނާ ފުރަތަމަ މެސެޖްކުރީ އަހަރެންގެ ޓުވިން ދައްތައަށް. އެއީ އޭނާ ރިލޭޝަންޝިޕަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން. ރިލޭޝަންޝިޕަކަށް ދިޔައިމަ އޭނާ (ނޭމާ މެސެޖްކުރުން) ހުއްޓާލި. ދެން އޭނާ ކުރި ކަމެއް އެނގޭތަ؟ ދެން އޭނާ މެސެޖްކުރީ އަހަންނަށް. އެ މެސެޖްގައި ބުނެފައި އޮތީ އޭނާ މެސެޖްގެ ވާހަކަ ދައްތައާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ނުބުނުމަށް" ކޭޓް އަލްވެޒް ބުންޏެވެ.
ކޭޓް އަލްވެޒް
ބްރެޒިލްގެ އެއްމާބަނޑު ދެ ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކޭ - ގޫގުލް

އޭނާ ބުނީ އެއްމާބަނޑު އެ ދެމީހުން އެކުގައި ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފޯވަޑް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޭޓް ބުނީ އޭނާ އާއި ކޮއްކޮ ކޭ ވެސް ނޭމާގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު މި ވޮލީ ކުޅުންތެރިންނަކީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވެސް ވަރަށް މަޝްހޫރު ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ ކޭ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. 7.9 މިލިއަން މީހުން އޭނާ ފޮލޯކުރާއިރު 1.5 މިލިއަން މީހުން ކޭޓް ފޮލޯކުރެ އެވެ. އޭނާ އަކީ އިމޭޖްރައިޓްސް އިން ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ ހޯދާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި އޭނާ ސަބްސްކްރައިބް ކުރެވެނީ މަހަކު 13.99 ޑޮލަރަށެވެ. މިއީ ނޭމާ ފަދަ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މީހަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހަރަދުކޮށްލެވޭނެ މިންވަރެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
26%
22%
7%
24%
9%
11%
ކޮމެންޓް