ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 09:41
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް: އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ބައިވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުން މިރޭ އިޢުލާންކުރަނީ
 
ހޮވުނު ބައިވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުން އިއުލާން ކުރާނީ މިރޭ 09:00ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ބައިވެރިންނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ބައިވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ރާއްޖެޓީވީން އިޢުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ޖަހާއިރުއެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާ 20 ބައިވެރިން މިހާރު ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 20 ފަރާތް ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަަށް ދިޔައީ، މުބާރާތުގައި ކިޔެވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބެއްލެވުމަށް ފަހުގައެވެ.

Advertisement

ބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ނިންމާލީ ޖުމުލަ 111 ބައިވެރިންނާ އެކުގައެވެ. 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަޙައްދެއްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު އޮޑިޝަން ބާއްވާފައި ވަނީ މާލޭ ސިޓީގައެވެ. މާލެ ފިޔަވައި، އޮޑިޝަން ބާއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މި ފަސް ސަރަޙައްދެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ޤާރީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އޮޑިޝަންތަކުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން، ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި 3 ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް