ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:11
2022 ވަރލްޑްކަޕްގައި ލޮވްރެން ކްރޮއޭޝިއާ ޓީމްގައި: ފޮޓޯ-ކްރޮއޭޝިޔާ ފެޑެރޭޝަން
2022 ވަރލްޑްކަޕްގައި ލޮވްރެން ކްރޮއޭޝިއާ ޓީމްގައި: ފޮޓޯ-ކްރޮއޭޝިޔާ ފެޑެރޭޝަން
ލޮވްރެން ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް
ލޮވްރެން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
 
ގައުމީ ޓީމަށް 14 އަހަރު ކުޅުނު

މިދިޔަ ދެ ވަރލްޑްކަޕްގައިވެސް ކްރޮއޭޝިއާ ޓީމަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރ ޑޭޖާން ލޮވްރެން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

14 އަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަށްފަހު ހުއްޓާލިކަން އިއުލާންކުރިއިރު، އުމުރަކީ 33 އަހަރެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިއިރު އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ޖަރޒީގައި 78 މެޗު ކުޅެފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ވަރލްޑްކަޕް ފައިނަލްގައި ކުޅުނު ޓީމާއި, 2022 ވަނަ އަހަރު ތިންވަނަ ހޯދި ޓީމްގައިވެސް ލޮވްރެން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރިއެވެ. ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގައި ލޮވްރެން ކުޅެމުން އަންނަނީ ފްރާންސްގެ ލިޔޯންއަށެވެ.

Advertisement

ލޮވްރެންގެ ކެރިއަރުގެ ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ލިވަޕޫލްގައެވެ. ލިވަޕޫލާއެކު ޗެމްޕިއަންސްލީގާއި ޕްރިމިއަރ ލީގުވެސް އުފުލާލިއެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާންކުރަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، ކުޑައިރުން ފެށިގެންވެސް ރަތާއި ހުދުގެ ޖަރޒީގައި ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ކުޅުމުގެ ހުވަފެން ދުށްކަމަށެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކޯޗު ޑަލިކް ލޮވްރެން ސިފަކުރީ ޗޭންޖިންގ ރޫމްގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މުޅީ ޓީމް މޯޓިވޭޓްކޮށްދޭ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް