ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:42
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް
އެމްއެމްސީ
މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 26ގައި ހަމަވާނެ
 
މެންބަރުކަމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވާފައިނުވޭ
 
އެ ކައުންސިލަށް ހޮވަނީ 3 މެންބަރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމުން ޤާނޫނު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ފެބްރުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި މުއްދަތު ފެބްރުއަރީ 26 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަނެއްކާވެސް މި މުއްދަތަށް މަގާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެކަމަށް ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނީީ އެ ކައުންސިލަށް ތިން މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކާއި އާންމު 2 މެންބަރުން ކަމަށެވެ. މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ 1 ގޮނޑިއަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާނީ މީޑިއާތަކުންނެވެ. އާންމު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ މީޑިއާއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

Advertisement

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 2 އަހަރެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގައި ވިދިވިދިގެން 2 ދައުރު އަދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކެއް ހުންނަން ޖެހެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުމާއި އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި، އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ޚިޔާނާތުގެ ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމުގެ އިތުރުން މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކުން، އަބުރުވެރި، އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހެއް ކަމުގައިވުން އަދި ފާއިތުވެދިޔަ 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާއެއްގައި އެމީހަކު ލިޔުނު އެއްޗަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި