ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:28
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އަންސޫ ފާޓީ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އަންސޫ ފާޓީ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
އަންސޫ ފާޓީ ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން
 
ފާޓީ އެ ކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު

ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އަންސޫ ފާޓީ ބުނެފި އެވެ.

ފާޓީ މިހެން ބުނީ އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުންނެވެ. އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާގައި ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފާޓީ ދޫކޮށްލުމަކީ ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކުލަބުން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ފާޓީ އެ ކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. ފާޓީ ބުނީ މިހާރު އޭނާ ހުރީ އެ މުއްދަތާ ހަމައަށް ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުމެެއްގައި ކަމަށާއި، އޭނާގެ އުންމީދަކީ އިތުރު އަހަރުތަކަށް ވެސް އެ ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ކަމަށެވެ. ފާޓީ ބުނީ ބާސެލޯނާގައި އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި، އެ ޓީމުގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް މިހާރު އޭނާ މުޅިން ހޭނިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ފާޓީ ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 91 މެޗުގައި 25 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 33 މެޗުން އޭނާ ވަނީ ހަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބާސެލޯނާއާއެކު ފާޓީ ވަނީ ކޮޕަ ޑެލް ރޭ މުބާރާތަކާއި، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް