ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 17:38
ރައީސް ޞާލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް ޞާލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި
 
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 39 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 3 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވީ އެ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް
 
އެ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި ވަނީ އެންމެ 8 މެމްބަރުން

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުނު މީހަކަށް މަލާމާތްކޮށްފައިވާތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، އާއްމުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްއެވެ. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިބެވި 48 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި ވަނީ އެންމެ 8 މެމްބަރުންނެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 39 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 3 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވީ އެ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިފާއީ ވަޒީރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ދިވެއްސަކު އުފުލި ތަކުލީފުތަކަށް މަލާމާތްކޮށް ޖޯކު ޖެހުމުން އެކަން ބަލާދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މާރިޔާ ޖޯކު ޖެހި އަބްދުއް ސަމަދު އަކީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާ ޝަރަފްވެރިކަމާއި އެކު ރިޓަޔަރކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު އޭނާ އާއި މެދު މާރިޔާ ގެންގުޅުއްވާފައި ވަނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ބަސްމަގު ކަމަށެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ސަލާމަތްކުރަން ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލާން ތިބި ބަޔެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ފަރާތަކުން ގައުމަށް ގައްދާރު ނުވާނެ ކަމަށް މެމްބަރު ހުސެއިން ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކު ބަދު ބަސް ބުނުމަކީ އާާއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ދިނުމަށާއި، މާރިޔާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާޢާފަށް އެދުމަށް ވެސް އެ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވަނީ ސަމަދަކީ ސިފައިން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެއްކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާއިން ޑީޕޯޓްކޮށްލުމުން މިޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަރވިއުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. މާރިޔާގެ މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެއީ މާރިޔާ ސަމަދަށް ކުރެއްވި ވަރަށް ބޮޑު "މަލާމާތެއް" ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް  މާރިޔާ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޓްވީޓެއް ކުރައްވާ އޭނާގެ ވާހަކަ ދިފާއުކުރައްވާފައެވެ. 

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން، ރިޝްވަތާއި މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގައި އިސް ސަފުގައި އުޅޭ ސަމަދު، މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ހިފެހެއްޓީ އޭނާ ބޭސްފަރުވާއަށް އާއިލާއާ އެކު ބެންގަލޫރަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެވެ.

އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ސަމަދު ޑީޕޯޓްކޮށްލާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން އެ ޕާޓީގައި ހުރި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކް ވެސް އިންޑިއާއިން އަނބުރާ ފޮނުވާލިއެވެ. އެއީވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް