ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 10:56
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ކާޑިޒް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ހިފަހައްޓައިފި
 
ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސާޖީ ރޮބާޓޯ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ ފެރާން ޓޮރޭސް ނަގައިދިން ބޯޅައެއް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބޮލުން ފޮނުވާލުމުން، ކާޑިޒްގެ ގޯލް ކީޕަރު ޖެރެމިއާސް ލެޑެސްމާ އަތުގައި ޖެހިފައި ރޮބާޓޯ އަށް ލިބުނު އޭނާ ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑެކެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރޮބާޓޯ ދިން ބޯޅައެއް ތިރިތިރިން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ބާސެލޯނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮތީ ވެސް އޭނާ އެވެ. މިހާތަނަށް ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ 15 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެސްޕަންޔޯލްގެ ޖެސޮލޫ އާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކަރީމް ބެންޒެމާ ވަނީ 11 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 22 މެޗުން 59 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބެނީ 51 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް