ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 12:33
ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގ ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގ ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ- ޗައިނާ ގުޅުން
ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
 
ވިސާ އެގްޒެމްޕްޝަން އެގްރީމަންޓަށް މިހާރު ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައި
 
ދިވެހިން ޗައިނާއަށް ދިއުމުން 30 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ

ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވިސާ އެގްޒެމްޕްޝަން އެގްރީމަންޓަށް މިހާރު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެ އެގްރީމަންޓަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މިހާރު ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ޗައިނާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެއީ 30 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިން ޗައިނާއަށް ދިއުމުން 30 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެއެވެ. 

މިއީ ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގ ޔީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ އެ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި 5 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިސާ އެގްޒެމްޝަން އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރުން، ސިއްހީ ދާއިރާއިން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި، އިގްތިސާދީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި، ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އިތުރުން، 5 ރަށެއްގައި މައިކްރޯގްރިޑް ސީވޯޓަރ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހިމެނެއެވެ.

ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރުނު އަހަރު ކަމަށްވާތީ، އައު ކަންތައްތަކެއް ލޯންޗު ކުރުމަށް ދެސަރުކާރު ދެމެދުގައި އޭރު އޮތީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ދެގައުމު ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާއި، އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރަންވީ ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާދާއިރާގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް