ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 12:05
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލަކީ ފޭވަރިޓުންނެއް ނޫން، އަބަދުވެސް ފޭވަރިޓުންނަކީ ސިޓީ: އާޓެޓާ
 
ސީޒަންގެ ކުރިން މީހަކަށް ބެޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަ، ކޮންމެވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ތިމާގެ ގެއެއް މީހަކަށް ޖައްސަން ޖެހުނުނަމަ، އާސެނަލް ހޮވުމަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ތަފާތު ކަމެއް ކޮށްފާނެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޭވަރިޓުންނަކީ އާސެނަލް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ.

މި ސީޒަންގެ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮތުމަށްފަހު، އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން ބަލިވުމުން އާސެނަލަށް ވަނީ ދެވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. ނަމަވެސް ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ، އާސެނަލަށް އަލުން އެއްވަނައަށް ޖެހިލެވޭނެއެވެ. އެސްޓަން ވިލާ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި ތިބި ގިނަ ކުޅުންތެރިންވެސް ބޭނުންވަނީ މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގު އާސެނަލްއިން ކާމިޔާބު ކުރަން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މި ސީޒަންގައި އާސެނަލްއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތާއި، އެ ޓީމުން ދައްކަމުން އައި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ އާސެނަލްއަކީ ލީގު ރޭހުގައި ފޭވަރިޓުން ނޫންކަމަށެެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދުވެސް ފޭވަރިޓުންނަކީ ސިޓީ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ސިޓީން ދައްކާފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ކުޅުމާއި، އެ މަގާމުގައި ވަރަށް ދުވަސްވަންދެން ސިޓީ އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސީޒަންގެ ކުރިން މީހަކަށް ބެޓް ކުރަން ޖެހުނު ނަމަ، ކޮންމެވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ތިމާގެ ގެއެއް މީހަކަށް ޖައްސަން ޖެހުނު ނަމަ، އާސެނަލް ހޮވުމަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ތަފާތު ކަމެއް ކޮށްފާނެހެން ހީވާ ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ އާސެނަލަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ އެމީހުން މިހާތަނަށް ކުރަމުން އައި ކަންކަން ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން އޭނާ ދައްކަމުން އައީ އެވާހަކަ ކަމަށެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްއިން އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ރާއްޖޭ ގަޑިން 17:30ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް