ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 07:50
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ސްކޫލު ކުދިން ދަތުރުދާނެ ރަށް
ސްކޫލު ކުދިން ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހުނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފޭދޫ ފިނޮޅު ވިއްކާލުމާއި ގުޅިގެން: މިއުވާން
 
އެ ފިނޮޅު ވިއްކާލުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވެގެންދިޔަ

ސްކޫލު ކުދިން ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހުނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފޭދޫ ފިނޮޅު ވިއްކާލުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ އެ ފިނޮޅު ވިއްކާލުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޑަގިރި ކައިރީގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ އިތުރު ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަގިރި ކައިރީގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ އިތުރު ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އެޗްޑީސީ އަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް ވަނީ ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވާދަވެރި ނީލަމަކާއި ނުލައި، ކުރީ ސަރުކާރުން ފޭދޫ ފިނޮޅު ދީފައިވަނީ ޕާލް އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެެވެ. އެ ރަށް ވިއްކާލާފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށެވެ.

Advertisement

ޕާލް އެޓޯލް ކުންފުންޏަކީ ޗައިނާގެ 'ޝެންޒެން ސުންޕެން އިންވެސްޓްމެންޓް' ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި ހޮންކޮންގެ 'މިރީޗް އިންވެސްޓްމެންޓް' ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ އިތުރުން އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރަކީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެވެ.

ފުލުހުންގެ ވެލްފެއާ ކުންފުނިން ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ، 4.1 ހެކްޓަރުގެ ފޭދޫ ފިނޮޅު އެ ކުންފުންޏަށް ވިއްކާލާފައިވަނީ 50 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު 99 އަހަރަށް އިތުރު ވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އޭރު ވިދާޅުވީ އެ ރަށް ވިއްކާލާފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ ވެލްފެއާ ކުންފުންޏަށް 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 80 މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ވަންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ބީލަމަކާ ނުލައި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިއުލާނުކުރުމާއެކު ފޭދޫ ފިނޮޅު ވިއްކާނުލުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމްޑީޕީއާއި ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން ގޮވާލިއެވެ. މި ފަރާތްތަކުން އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައިވަނީ، ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އެ ރަށް ބޭއްވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް