ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 07:23
މަރިއާނާ ޔަންކިނާ
މަރިއާނާ ޔަންކިނާ
ޑެއިލީ މެއިލް
ރަޝިޔާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު މަރުވުން
ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް އިސް އޮފިޝަލެއް 16 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ
 
މަރިއާނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އެއިމާރާތް ކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހަކަށް
 
މަރިއާނާ މަސައްކަތްކުރަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ވެސްޓަރން މިލިޓަލީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ ގޮތުގައި

ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް އިސް އޮފިޝަލެއް އިމާރާތެއްގެ 16 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

މިއީ ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ގޮތް ނޭންގޭ ގޮތަކަށް ރަޝިޔާގެ އިސް އޮފިޝަލުން މަރުވަމުން އަންނަ އައުމުގައި އެންމެ ފަހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރި ފަރާތެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 58 އަހަރުގެ މަރިއާނާ ޔަންކިނާއެވެ. މަރިއާނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އެއިމާރާތް ކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހަކަށް އިމާރާތަށް ވަންނަ ހިސާބުންނެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މަރިއާނާ ވެއްޓިފައިވަނީ އެއިމާރާތުގެ 16 ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ. އެއީ 160 ފޫޓު މައްޗެވެ. އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ކުޑަދޮރުންނެވެ. ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަރިއާނާ އަމިއްލަ އަށް ކުޑަދޮރުން ވެއްޓި މަރުވީއެވެ.

މަރިއާނާ އަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރޯލެއް އަދާކުރާ ފަރާތެވެ. މަރިއާނާ މަސައްކަތްކުރަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ވެސްޓާން މިލިޓަރީގެ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ފައިނޭންޝަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރަޝިޔަން އިންވެސްޓިގޭޓިވް ކޮމިޓީ އާއި ވެސްޓާން މިލިޓަރީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މީޑިޔާ ބައިން ވަނީ މަރިއާނާ މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މަރިއާނާ މަރުވި ގޮތުގެ ތަހުގީގެއްކުރިޔަށްދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ގޮތް ނޭންގޭ ގޮތަށް ރަޝިޔާގެ އިސް އޮފިޝަލުން އަންނަނީ މަރުވަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންގެ އަރިސް ބޭފުޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް