ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 07:17
ނޭމާ ޕީއެސްޖީގެ ޖާޒީގައި: އޭނާ ގަތުމަށް ޗެލްސީން ޝައުގުވެރިވޭ
ނޭމާ ޕީއެސްޖީގެ ޖާޒީގައި: އޭނާ ގަތުމަށް ޗެލްސީން ޝައުގުވެރިވޭ
ޗެލްސީ
ނޭމާ ގަތުމަށް ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ފްރާންސަށް
 
ބޮޑު އަގުގައި އޭނާ ގަތުމަށް ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ދެކޮޅު

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ނޭމާ ސަންޓޯސް ގަތުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް އިނގިރޭސި ކުލަބު ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ޓޮޑް ބޮއެލީ ފްރާންސަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޗެލްސީއާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އިމެއްނެތި ހަރަދުކުރަމުން އަންނަ ބޮއެލީ މިހާތަނަށް ވަނީ 600 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ކޮށްފަ އެވެ. ޗެލްސީ ވަރުގަދަކޮށް ބޭއްވުމަށް އޭނާގެ މިހާރުގެ ޓާގެޓަކީ ނޭމާ އެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުވެފައިވުމުން އަގުބޮޑުކޮށް ނޭމާ ގެނައުމަށް ޗެލްސީގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ގަބޫލެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިޔާ ވިއްކާލުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ވެރިޔާ ގަތަރުގެ ނަސީރު އަލް ހަލަފީ އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ބޮޑު އަގެއްދޭން ވެސް ޗެލްސީ ވެރިޔާ ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ.

Advertisement

ގާތްގަނޑަކަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ނޭމާ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް މިވީ ހަ އަހަރު ތެރޭގައި އޭނާ އަށް އާދަޔާ ހިލާފު މޮޅަށް ކުޅެވިފައިނުވެ އެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީ އެންމެ ބޭނުންވާ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް ދެވުނީ އެންމެ ފަހަރަކު ފައިނަލާ ހަމައަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 2027 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޕީއެސްޖީއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާ ނޭމާ ވެސް މިވަގުތު ހުރީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ސަބަބަކީ ފްރާންސްގެ ފޯވަޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ކުލަބުގައި މާބޮޑަށް ބާރުގަދަވުމެވެ. އަދި ނޭމާ އަކީ އަންނަ ސީޒަނަށް ޕީއެސްޖީގައި ހުރުމަށް އެމްބޭޕާ ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިއެއްވެސްނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ނޭމާގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި ދަނޑުބޭރުގެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި މޮޅު އެހެން ފޯވަޑަކަށް ޕީއެސްޖީ ދަނީ ފާރަލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
17%
0%
33%
17%
0%
ކޮމެންޓް