ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 12:47
ވިލަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވިލަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
ވިލަރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވިލަރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕޮލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ޕެޑްރީ އެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޕެޑްރީ ބާސެލޯނާ އަށް ޖަހައިދިން ހަ ވަނަ ލަނޑެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ ބަލިވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 21 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް ލިބެނީ 45 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެލްޗޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލަށް ފަރަގު އަށް ޕޮއިންޓަށް ކުޑަ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް