ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:56
ފުރަތަމަ ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ރަޝްފޯޑް އުފާފާޅުކުރަނީ
ފުރަތަމަ ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ރަޝްފޯޑް އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފަހު 10 މިނެޓުގެ ދެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅު، ސިޓީއާ ދެމެދު ދެ ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް!
 
ލީޑްސް އަތުން މޮޅުވީ 2-0 ން

ފަހު ދިހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލީޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވާންދިޔަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ރަޝްފޯޑް ލީޑް ނަގައިދިނީ ބޮލުން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުންނެވެ. މިއީ މިސީޒަންގައި އޭނާގެ 21 ވަނަ ގޯލެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓުފަހުން 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ދެވަނަ ގޯލް ޖެހީ ޒުވާން ފޯވާޑް ގާނާޗޯއެވެ. އޭނާ ލަނޑުޖެހީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުމެއެވެ. މެޗުން ބަލިވިޔަސް ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުން ލަނޑުޖަހާނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދިއެވެ. ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުކުރެވި މެޗުން ބަލިވީއެވެ.

މިމޮޅާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ވަނީ ތާވަލްގެ ފަސްވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ހޯދައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައިގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފައެވެ. ތިންވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 23 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 22 މެޗުން 48 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ހަތަރުވަނައިގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 22 މެޗުން 41 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
33%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް