ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 20:07
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް
އަފްގާނިސްތާން، މެލޭޝިޔާ، ސިންގަޕޫރު އަދި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ "ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް" މި މަހުގެ 23 ގައި
 
ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ހަތަރު ޤައުމުން ވެސް ވާދަކުރާނެ، ނަމަވެސް އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އަފްޣާނިސްތާން ވާދަ ނުކުރާނެ

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ "ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ)، ނައިބު ރައީސް އަލީ އަޝްރަފް (އަޝްރާ) އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އަލީ ޝަމީމް ވެސް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މި މަހުގެ 23 އިން 27 އަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލުގައި ކުޅޭ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ހަތަރު ޤައުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، އަފްޣާނިސްތާން، މެލޭޝިޔާ އަދި ސިންގަޕޫރެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ހަތަރު ޤައުމުން ވެސް ވާދަކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އަފްޣާނިސްތާން ވާދަ ނުކުރާނެ އެވެ. މުބާރާތް ރާވާފައި ވަނީ ރައުންޑް ރޮބިން އުސޫލުންނެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ ކުޅުމަށްފަހު، އެއް ވަނަ ޓީމު ސީދާ ފައިނަލަށް ދާ ގޮތަށެވެ. ދެ ވަނަ ޓީމާއި ތިން ވަނަ ޓީމަށް ޖެހޭނީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާށެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ އެ މުބާރާތް ވެގެންދާނީ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އާއި ސާފް ގޭމްސް އަށް ފަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ތަފާތެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދެއް ކުރެވޭ މުބާރާތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ލިބުން ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖެއިން ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރި ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް