ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:32
ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދެ ލައްކައިން މައްޗަށް
 
މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 31.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
ފެބްރުއަރީ 7ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 214،985އަށް އަރައިފައި

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ނެރެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ދައްްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 7ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 214،985އަށް އަރައިފައެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 31.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހު ވެސް ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އިތުރުވެފައެެވެ. މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ 30.9 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު 131،762 ފަތުރުވެރިން އައިރު މިއަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި 172،536 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެ ޤައުމުން 27،960 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު މިއީ ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 13 އިންސައްތައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރު އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިނން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ އިތުރުން، އިންޑިއާ، އިޓަލީ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަންވިލާތް، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ޗައިނާ، ސްވިޒަލެންޑް އަދި ޕޮލެންޑް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިއަހަރު އިތުރުވެފައިވާއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް 5،658 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖުކޮށް 8.1 ދުވަސް ހޭދަ ކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް މިހާރު 1،217 ތަނަކަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. އޭގެތެރެއިން މިހާރު ހިދުމަތްދެމުން އަންނަނީ، 1،213 ތަނަކުންކަމަށް ވާއިރު، އެއީ 168 ރިސޯޓާއި، 13 ހޮޓަލާއި، 880 ގެސްޓްހައުސްގެ އިތުރުން 152 ސަފާރީ އެވެ.

ސަރުކާރުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި މިއަހަރު 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް