ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:42
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތިއާގޯ ސިލްވާ
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތިއާގޯ ސިލްވާ
ރޮއިޓާރސް
ޗެލްސީ
އިތުރު އެއް އަހަރަށް ޗެލްސީގެ އެއްބަސްވުން ސިލްވާ އައުކޮށްފި
 
ސިލްވާ ބުނީ އަދިވެސް އަމާޒަކީ ޗެލްސީއާއެކު ކުރިއަށް ގޮސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން ކަމަށް

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ އެ ކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި އެވެ.

ޗެލްސީއާއެކު ސިލްވާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އޮތީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ ގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން ޗެލްސީން ވަނީ ސިލްވާއާއެކު އެއްބަސްވުން އައުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ފަށައިފަ އެވެ. ޗެލްސީން ބޭނުންވީ ސިލްވާ އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ކުލަބުގައި މަޑުކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗެލްސީގައި މަޑުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ، ސިލްވާ ވަނީ މިހާރު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސިލްވާ ބުނީ، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެލްސީ އަށް ބަލުވީ ވެސް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޗެލްސީއާއެކު އައު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ޚާއްސަ އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަދިވެސް އަމާޒަކީ ޗެލްސީއާއެކު ކުރިއަށް ގޮސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވި ސިލްވާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 107 މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީއާއެކު ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގައި، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިލްވާ ވަނީ ޗެލްސީއާއެކު އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ދެ ފަހަރު އަދި ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެފަ އެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ ސިލްވާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 113 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބްރެޒިލާއެކު ސިލްވާ ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންފަޑެރޭޝަން ކަޕާއި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް