ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:06
ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު
ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު
ބީއެމްއެލް
ޗެކުތައް
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ވަކި އަދަދަކުން މަތީގެ ޗެކުތައް ބީއެމްއެލް އިން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ
 
50000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ އަދި 3000 ޔޫއެސް ޑޮލަރުން މަތީގެ ޗެކުތައް ބަލައިނުގަންނާނެ

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ވަކި އަދަދަކަށްވުރެ މަތީގެ ޗެކުތައް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 50000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ އަދި 3000 ޔޫއެސް ޑޮލަރުން މަތީގެ ޗެކުތައް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މި އަދަދަށްވުރެ މަތީގެ ޗެކުތައް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލިނަމަވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްއަށް އަދި އެހެން ބޭންކްތަކަށްވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޗެކުން ކުރާ މުއާމަލާތްތައް މަދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޓޯރިޓީ އެމްއެމްއޭއިން ނިންމާފައިވާތީއެވެ.

ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، (ބީއެމްއެލް) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓް ވެސް ވަނީ ދާދިފަހުން އުވާލާފައެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ އޭޓީއެމް އަދި ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ނެގޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 2،000 ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް 1 ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން އުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހ. މެރިން ޑްރީމް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަދި ހުޅުމާލެ ރެނާޓަސް އިތާ މުއިގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫއެސް ޑޮލަރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑޮލަރު އެކައުންޓުން 1،600 ޑޮލަރު މިހާރު ނެގޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓް ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު 3،000 ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭގޮތަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުން އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ޑޮލަރު ނެގޭ ލިމިޓު އުވާލި ނަމަވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފާތަކުގައި ޑޮލަރުގެ ލިމިޓަށް ބަދަލެއް ނުގެނެއެވެ. އެ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެން ހޭދަ ކުރެވޭނީ 250 ޑޮލަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް