ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 10:59
ޤަތަރުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ޕޯޗުގަލްގެ ކުއިރޯޒް
ޤަތަރުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ޕޯޗުގަލްގެ ކުއިރޯޒް
ރޮއިޓާސް
ޤަތަރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ޤަތަރުގެ ކޯޗަކަށް ކުއިރޯޒް ހަމަޖައްސައިފި
 
ޤަތަރުގެ ކޯޗުކަމަށް ކުއިރޯޒް ހަމަޖެއްސީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ޤަތަރުގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކާލޯސް ކުއިރޯޒް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ޤަތަރުގެ ކޯޗަކަށް ކުއިރޯޒް ހަމަޖެއްސިއިރު، އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހުރީ އީރާންގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި އޭނާ ވަނީ އީރާނަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. މުބާރާތުން އީރާން ކަޓާފައި ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުންނެވެ. އެ މުބާރާތަށްފަހު ކުއިރޯޒް ވަނީ އީރާން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވެފަ އެވެ. ޤަތަރުން މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް ހޯސްޓު ކުރި އިރު އެ ޤައުމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ ފެލިކްސް ސަންޗޭޒް އެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޤަތަރު ކެޓުމާއެކު، ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކިކޮށް އެ މަޤާމަށް އެހެން މީހަކު ގެންނާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް ފަތުރުނެވެ. ޤަތަރުން މިހާރު ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ކޯޗަކަށް ކުއިރޯޒް ހަމަޖައްސައި، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް އަމާޒު ހިފައިފަ އެވެ.

ޤަތަރުގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނީ، ރަސްމީކޮށް އެ ޤައުމުގެ ކޯޗުކަމަށް ކުއިރޯޒް ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ކުއިރޯޒް ކޯޗުކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ކުއިރޯޒަކީ އޭޝިއާގެ ފުޓުބޯޅަ ދަންނަ، މޮޅު ކޯޗެއް ކަމަށާއި، އޭނާއާއެކު ޤަތަރަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެމެރިކާ، މެކްސިކޯ އަދި ކެނެޑާގަ އެވެ. ޤަތަރުން އެ އަހަރު އޮންނަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ކުއިރޯޒްގެ ފަސް ވަނަ ވޯލްޑް ކަޕެވެ. މީގެ ކުރިން 2010 ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުއިރޯޒް ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޤައުމު ޕޯޗުގަލަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2014، 2018 އަދި 2022 ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވަނީ އީރާނަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. އުމުރުން 69 އަހަރުގެ ކުއިރޯޒް އަކީ ކުލަބް ފުޓުބޯޅައިގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކޯޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް