ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:34
އެފް.އެސް.އެމް.އިން ފެލިވަރުގައި ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެފް.އެސް.އެމް.އިން ފެލިވަރުގައި ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މިފްކޯ
އެފްއެސްއެމްއިން ފެލިވަރުން ތެޔޮ ވިއްކުން
އެފް.އެސް.އެމް.އިން ފެލިވަރުން މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށައިފި
 
ކޫއްޑޫ އާއި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކަން މިދިޔަ މަހު ވަނީ ފަށާފައި
 
މިފްކޯގެ ސައިޓްތަކުގައި ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު

ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އެސް.އެމް) އިން ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެފް.އެސް.އެމް.އިން މިފްކޯގެ ސައިޓްތަކުގައި ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޫއްޑޫ އާއި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކަން މިދިޔަ މަހު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

Advertisement

މަސްވެރިންނަށް ފެލިވަރުން ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިޔުމާއެކު އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ގަސަމް ވިދާޅުވީ އެފް.އެސް.އެމް އަށް ހިދުމަތް ކުރަން ފެއްޓިތާ 4 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހު މިފްކޯ ފެލިވަރު ގައި އެފް.އެސް.އެމް ގެ ހިދުމަތް ފެއްޓިގެން ދިއުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އުފަލެއްކަމަށެވެ.

މިފްކޯގެ ސައިޓް ތަކުގައި މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެފް.އެސް.އެމްއާއި ޙަވާލުކުރީ ދަތިކަމެއްނެތި މިފްކޯގެ ސައިޓުތަކުން މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ އަބަދުވެސް ލިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަންދީ، ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ. އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ތެޔޮ ވިއްކަންޖެހުމުން މަސް ވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށެވެ. މި ބަދަލާއެކު ހުރިހާ ދޯނިތަކުން އެފް.އެސް.އެމްއާއި އެކީގައި ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ދޯނި ފަހަރަށް އެފް.އެސް.އެމްއިން ކްރެޑިޓް ދޭނެ ކަމަށްވެސް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ.

އަދި މިއާއެކު މަސް ބިލުން ތެލުގެ ފައިސާ ކެނޑުމުގެ ބަދަލުގައި ދޯނިފަހަރުން ކުރެޑިޓް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތެލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ސީދާ އެފް.އެސް.އެމްއަށް ދެއްކުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް