ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 07:42
ރޮމޭނިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު އައްޔަނުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ
ރޮމޭނިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު އައްޔަނުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
ރޮމޭނިއާ-ރާއްޖެ ގުޅުން
ރޮމޭނިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް ސިޔާމު
 
ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެ މަގާމަށް ސިޔާމް އައްޔަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާއި ރޮމޭނިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް

ރޮމޭނިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު (ސަން ސިޔާމް) އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ސިޔާމް އެމަގާމަށް ރޮމޭނިއާއިން އައްޔަންކޮށްފައިވާއިރު, އެކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކޮށް ވަނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ރޮމޭނިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް ސިޔާމް އައްޔަންކުރި ކަން ހާމަކުރައްވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ މަގާމަށް ސިޔާމް އައްޔަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާއި ރޮމޭނިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

ރޮމޭނިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް ސިޔާމް އައްޔަން ކޮށްފައިވާއިރު ސިޔާމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް (އެމްޑީއޭ) ގެ ލީޑަރުވެސްމެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސިޔާމް ވަނީ ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް