ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:10
ރައީސް ޞާލިހުއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅުކުރުން
ރައީސް ޞާލިހުއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ސާލިޙު ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި
 
ރައީސް ޞާލިހު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 61 އިންސައްތަ ވޯޓުން
 
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 38 އިންސައްތަ ވޯޓް
 
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލި 71 އިންސައްތަ މީހުންގެ ތެރެއިން 61 އިންސައްތަ ވޯޓު ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ހޯއްދަވާފައި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުކަމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ އެމްޑީީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓްކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލީ 71 އިންސައްތަ މީހުންގެ ތެރެއިން 61 އިންސައްތަ ވޯޓު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެ ނަތީޖާގައި ވާގޮތުން ވަގުތީ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީގައި ކުރި ހޯއްދަވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 61 އިންސައްތަ ނުވަތަ 24،566 ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 38 އިންސައްތަ ނުވަތަ 15،641 ވޯޓެވެ. 57،255 މީހުންނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާއިރު، މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ ވޯޓުލާފައިވަނީ 40،887 މީހުންނެވެ.

އެމްޑީޕީ އިން ބުނީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މެދާ ހިސާބަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރަސްމީކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް އެރުވުން އޮންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ ރައީސް ސާލިހަށް ވަގުތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެ ކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް