ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:09
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
އަމްނާ އިމާދު
ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާރކްކުރުން
ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި
 
ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ 46 ވެހިކަލް އެބަ އޮތް
 
ޕާރކްކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ނެތް 370 ވެހިކަލް އެބައޮތް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ޓޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުލުހުންނާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން ގުޅިގެން ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ނެތް 370 ވެހިކަލް އެބައޮތް ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އެޗްޑީސީ އިން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށް ކުރި ސަރވޭ ރިޕޯޓަކަށް ފަހުގައެވެ.

ހަމައެހެންމެ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ 46 ވެހިކަލް އެބަ އޮތް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިގޮތަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލާއި ކާރާއި ވޭނާއި ޕިކަޕު ފަދަ އުޅަނދުތައް ހިމެނެއެވެ. އެޗްޑީސީ އިން ބުނިގޮތުގައި ހުޅުމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި މިފަދަ އުޅަނދުތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ. އެޗްޑީސީން އިތުރަށް ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެހިކަލްތައް ޕާކުކޮށްފައި ހުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ރަށްވެހިންނާއި އެ އަވަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް