ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:14
އއ.ތޮއްޑޫ
އއ.ތޮއްޑޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ތޮއްޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުން
ތޮއްޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުން އެރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި
 
ކައުންސިލުން ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ 3000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި

އއ. ތޮއްޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުން އެރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

ތޮއްޑޫން 100 ގޯއްޗަށް އިއުލާނު ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ކައުންސިލުން ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ 3000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯއްޗެވެ. 

ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނުހިމެނޭ ހަތަރު މީހަކު ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައިވާއިރު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާތީ ވަގުތީ ގޮތުން ގޯތި ދޫކުރުން މަޑުޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެދުނެވެ.

Advertisement

ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މައުޟޫއީ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކައުންސިލުން ގޯތި ދޫކުރާ ފަހުން މި މައްސަލަ ދައުވާ ކުރާ ހަތަރު މީހުންނާ އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެނަމަ އެމީހުންނަށް އިޔާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ހައްގަކަށް އުނިކަމެއް އައިސްގެން ބަޔަކު ކުރާ ދައުވާއެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ.

ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރި މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ކައުންސިލުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ އުސޫލު ވެސް ގޯސް ކަމަށެވެ. އަދި މާކްސް ދީފައި ވަނީ ވެސް އިންސާފުވެރިކޮށް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބި ނަމަވެސް އެ ކުދިން ހިމަނައިގެން މާރކްސް ދީފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަ ބިމެއް މައިންބަފައިންނަށް ލިބިފައިވާތީ އެފަދަ މީހުންނަށް ވެސް ކައުންސިލުން ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ގޯއްޗެއް އެމީހަކަށް ލިބުނު ކަމަށް ބަލާނީ 600 އަކަ ފޫޓު ހަމަވާނަމައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް